Veverica obecná

Väčšinou obýva aj dutiny stromov. V zime nehibernuje, ale čerpajú zo svojich letných a jesenných potravinových zásob, alebo spia v hniezde a sú málo aktívne. V čase rozmnožovania, od februára do septembra[2], vykazujú najväčšiu aktivitu. Ročne máva 1 až 2 vrhy s 3 až 5 mláďatami. Mláďatá sa osamostatňujú v 8. týždni. Veverice žijú priemerne 5 – 6 rokov. Vážia 210 až 410 gramov.