Srnčia zver

Srnčia zver je u nás veľmi rozšírená a je aj pomerne ľahké ju vidieť. Srnce su typické svojim štekotom ak zbadajú niečo podozrivé a tak varujú aj ostatné zvieratá. Dosahuje hmotnosť medzi 17 – 30 kg. Srnec sa dožíva maximálne 10 rokov.