Slovenský raj

Slovenská raj získal pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam.