Vintage Telgárt

V okolí Telgártu sa nachádzajú krásne lesy, bola škoda to nevyužiť.