Jelenia zver

Jelene sa okrem ruje zdržujú samostatne a vidieť ich mimo ruje je dosť obtiažne. Preto mi robí stretnutie s jeleňom vždy veľkú radosť. Zaujímavosti: Parohy sú tvorené z kosti, ktorá môže denne vyrásť v priemere o 2,5 cm. Jelenia zver dosahuje rýchlosť 40 km/h, krátkodobo aj 78 km/h. Hmotnosť samsa sa pohybuje medzi 160 – 240 kg.