Diviak lesný

Sú nočnými a súčasne typickými stádovými živočíchmi. Iba staré samce – kance žijú samotársky. Cez deň ležia na chránených močaristých miestach. Hmotnosť 40 až 200kg.